Europese Groene Steden
  1. Lammertyn.net
  2. Blog
  3. Nieuws
  4. De 5 Europese steden met het beste afvalbeheer

De 5 Europese steden met het beste afvalbeheer

In Europa worden we ons steeds meer bewust van de noodzaak om duurzamer om te gaan met onze planeet. Afvalbeheer speelt hierbij een cruciale rol. Gelukkig zijn er in Europa al heel wat steden die vooroplopen in innovatieve en efficiënte afvalbeheersystemen.

In deze blogpost bekijken we de 5 Europese steden met het beste afvalbeheer. Belgische steden staan er niet bij, we kunnen er dus maar beter inspiratie uit halen!

1. Ljubljana, Slovenië:

De groene hoofdstad van Europa is Ljubljana. Er wordt enorm ingezet op afval sorteren en compostering. Meer dan 60% van het afval wordt gerecycled of gecomposteerd, wat resulteert in minder restafval dat verbrand moet worden. Ljubljana investeert ook sterk in bewustwordingscampagnes en innovatieve technologieën om afvalstromen verder te optimaliseren.

2. Kopenhagen, Denemarken:

Kopenhagen heeft een ambitieus doel: tegen 2025 afvalvrij worden. De stad zet sterk in op recyclage. Materialen moeten hergebruikt worden en een zo lang mogelijke levensduur krijgen. Afval dat niet gerecycled kan worden, wordt omgezet in energie via een geavanceerde afvalenergiecentrale. Kopenhagen stimuleert haar inwoners ook om afvalbewuster te leven, bijvoorbeeld via het statiegeldsysteem.

3. Hamburg, Duitsland:

Hamburg heeft een efficiënt systeem voor gescheiden afvalinzameling, dat streng wordt gecontroleerd. Er worden 4 afvalstromen gesorteerd: restafval, papier en karton, plastic en verpakkingsmateriaal, en bioafval. De stad investeert fors in innovatieve recyclingtechnologieën en stimuleert vooral de Hamburgse bedrijven om hun afvalstromen te optimaliseren. Hamburg besteedt veel aandacht aan afvalpreventieprojecten om de hoeveelheid afval te verminderen aan de bron.

4. Wenen, Oostenrijk:

Wenen beschikt over een zeer groot aantal recyclagepunten waar inwoners hun afval gemakkelijk kwijt kunnen (als het gesorteerd is). De stad hanteert een strikt beleid voor afvalscheiding en

investeert al enkele jaren fors in moderne recyclinginstallaties. Wenen zet zich net als andere steden in de top 5 ook in voor afvalpreventiecampagnes en sensibiliseert haar inwoners over het belang van duurzaam afvalbeheer.

5. Stockholm, Zweden:

Net als Kopenhagen wil ook Stockholm afvalvrij worden. De deadline ligt wel iets verder, in 2030. Hergebruik, reparatie en innovatie zijn de sleutelwoorden in deze uitdaging. Stockholm streeft naar een circulaire economie waar afval als grondstof wordt gezien. De stad heeft vandaag al een hoog recyclingpercentage en investeert in innovatieve technologieën om hergebruik van materialen verder te maximaliseren.

Waar staan de Belgische steden?

Bij het lezen van het artikel dacht je misschien ‘dat doen we in België toch ook?’. En inderdaad, ook Belgische steden halen afval gesorteerd op, verbranden restafval met energiewinning en stimuleren de inwoners om afvalbewust te leven.

Alleen zien we dat dit alles in België nog wat beperkter is dan in de steden uit de top 5. Het gemiddeld recyclagepercentage in België ligt bijvoorbeeld op 53%, terwijl dit in bovenstaande steden vlotjes boven de 60% ligt.

Afvalpreventiecampagnes zijn veel minder grootschalig in België dan in bepaalde andere landen. Ook wordt er hier vaak minder geïnvesteerd in innovatieve afvalbeheersystemen en in ondersteuning voor een vlotte afvalsortering en -verwerking.

We doen het dus zeker niet slecht, maar we moeten allemaal een tandje bijsteken om bij de recyclingtop van Europa te horen.

Lammertyn.net gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.