Wat gebeurt er met je restafval na de ophaling?

Je afval goed sorteren is erg belangrijk voor een efficiënte recyclage. PMD wordt gerecycleerd tot nieuwe materialen, papier wordt nieuw papier en oud glas krijgt een nieuwe vorm. Maar wat gebeurt er juist met je restafval nadat het is opgehaald? Lammertyn.net geeft het antwoord.

Geen recyclage tot nieuw product

Helaas kan restafval momenteel niet gerecycleerd worden tot een nieuw product. Andere afvalsoorten kunnen wel een tweede leven krijgen. Van PMD kan men bijvoorbeeld een fleece trui maken, of zelfs een fiets. Bij restafval lukt dit niet, maar dat wil niet zeggen dat alles zomaar verloren gaat.

Verbrandingsovens

Nadat onze ophalers je rolcontainer heeft geledigd, gaat je restafval samen met dat van de andere rolcontainers naar grote verbrandingsovens. Deze ovens zijn speciaal gemaakt voor het verwerken van restafval. Het restafval wordt verbrand bij temperaturen tussen de 800 en 1000 graden Celsius en blijft achter als ashopen.

Energie uit vrijgekomen warmte

Restafval kan vandaag nog niet gerecycleerd worden tot een ander product. Toch zorgt men ervoor dat we er wat(t) voor terugkrijgen. Zo haalt men elektriciteit uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding. Deze techniek kan tot 90% van de verbruikte energie opnieuw recupereren.

Grote filters tegen luchtvervuiling

Ik hoor je al denken: “Verbranding van afval, is dat niet erg slecht voor de luchtkwaliteit?”. Uiteraard komt er veel CO2 en andere stoffen vrij bij het verbranden van afval. Daarom zijn de verbrandingsovens uitgerust met grote filters. Deze filters bestaan als het ware uit zo’n 700 filterzakken, waar de rook van de verbranding doorheen moet. Op deze manier komen er geen, of toch zo weinig mogelijk, vuile deeltjes in de lucht terecht.

Metalen een tweede leven geven

Restafval verbrandt erg makkelijk bij 800°C – 1000°C, maar metalen doen dat niet. Daardoor kunnen overgebleven metalen, zoals staal en ijzer, gerecupereerd worden. Een grote magneet haalt het metaal uit de assen. Achteraf krijgt het metaal een tweede, of misschien zelfs derde of vierde leven.

Recycleerbaar afval verbranden? Doodzonde.

Zo’n verbrandingsoven voor restafval zet zo veel mogelijk restafval om in energie. Toch is dit lang niet zo efficiënt als de recyclage van PMD, karton of glas, waar het afval gerecycleerd wordt tot een nieuw voorwerp. Net daarom is het zo belangrijk om alles juist te sorteren, zodat er geen recyclebaar afval bij het restafval terecht komt. Dit afval wordt dan immers onherroepelijk verbrand, terwijl het perfect een nieuw leven had kunnen krijgen. Sorteer daarom al je afval altijd zo goed mogelijk.

Wat met glas en papier & karton?

Glas en papier zijn een ander verhaal. Deze afvalsoorten worden niet verbrand, maar wel verwerkt tot een nieuwe vorm.

Glasafval
Wat glas betreft, worden er na de ophaling eerst onzuiverheden (bv. deksels en stickers) verwijderd om zo zuiver mogelijk nieuw glas te kunnen maken. Een grote magneet haalt eventuele ijzerresten uit het glas alvorens het glas gesmolten wordt tot nieuw glas. Glas is oneindig veel keer te recycleren, als iedereen juist sorteert, tenminste.

Papier en karton
Papier en karton wordt na de ophaling eerst gecontroleerd op onzuiverheden zoals drankkarton en plastic. Daarna transformeert men met water het papier en karton tot pulp. Ander afval, zoals nietjes en draadjes worden met grote machines uit het pulp gehaald. Ten slotte maakt men van de pulp nieuw papier door het te persen en drogen. Papier en karton is niet oneindig recyclebaar. Gerecycleerd papier is immers niet van dezelfde kwaliteit als het oorspronkelijke papier. Gerecycleerd papier gebruikt men vaak bij het maken van magazines en kranten.

Wil je meer weten over wat er gebeurt met je restafval na de ophaling?

Stuur een mailtje met je vraag naar info@lammertyn.net!