Waarom we nog steeds afval verbranden

Het verhaal van recycleren horen we veelvuldig passeren. Producten worden afval en krijgen dankzij recyclage een tweede leven als nieuw product. Toch verbranden ook nog steeds heel wat afval. Maar waarom? Is verbranden niet veel slechter voor het klimaat dan recycling? In dit artikel leggen we uit waarom we nog steeds afval verbranden.

Restafval kan niet gerecycleerd worden

Men verbrandt afval alleen als het niet gerecycleerd kan worden. Dit wil dus zeggen: restafval. Restafval is het afval waarvoor (nog) geen technieken bestaan om het een tweede leven te geven. Dit afval gaat na ophaling naar de verbrandingsovens.

Omdat we restafval niet kunnen recycleren is het natuurlijk belangrijk om zo weinig mogelijk restafval te produceren. Restafval dat we toch produceren moeten we zo goed mogelijk scheiden van andere fracties. Als we niet goed sorteren komt er immers perfect recycleerbaar afval bij het restafval.

Energiewinning uit restafval

Bij de verbranding van het restafval komt veel warmte vrij. De ovens bereiken temperaturen tot 1000 graden Celsius. De verbrandingsinstallaties zetten deze warmte om in energie in de vorm van elektriciteit. Dankzij moderne technologieën wordt bijna alle vrijgekomen energie omgezet in elektriciteit.

Schadelijke stoffen bij verbranding

Als je iets verbrandt, komen er bepaalde stoffen vrij. Dat geldt dus ook voor het restafval dat de verbrandingsoven in gaat. Gelukkig zijn de verbrandingsinstallaties voorzien van sterke filtersystemen die uit meerdere lagen bestaan. Dankzij deze filters komen er weinig tot geen schadelijke dampen in de lucht terecht.
 

Wat met niet-brandbaar afval?

Een deel van het restafval is niet brandbaar. Deze recupereert men na de verbranding. Metalen kunnen bijvoorbeeld na deze recuperatie nog steeds hergebruikt worden om nieuwe metalen voorwerpen te maken.

We maken er het beste van

Gelukkig wordt er hard gewerkt aan het verminderen van (niet-brandbaar) restafval. Zo was de invoering van de nieuwe PMD-zak een grote stap in de goede richting. Een deel van het afval dat vroeger bij restafval hoorde, mocht nu in de PMD-zak, en dus naar het recyclagecentrum in plaats van naar de verbrandingsoven. We verbranden dus nog wel afval, maar steeds minder en minder. En het afval dat we verbranden, verbranden we op een zo ecologisch mogelijke manier en zo min mogelijk energieverlies. Het verbranden van afval is zeker niet ideaal, maar tot het moment waarop we al het afval kunnen recycleren, maken we er het beste van.