Vlaamse overheid nog strenger voor bedrijven

1 juni werd de sorteermaatregel voor bedrijven opnieuw verstrengd. Nu moeten bedrijven boven de 18 afvalsoorten die ze reeds afzonderlijk inzamelen nog 3 soorten apart inzamelen: recycleerbare harde kunststoffen, geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) en folies.

De strijd tegen de steeds groeiende afvalberg
Vlamingen zijn goede sorteerders, zowel particulieren als ondernemingen. Er is echter altijd ruimte voor verbetering en daarom nam de Vlaamse overheid de beslissing om bedrijven nog meer afvalsoorten apart te laten sorteren. Vanaf 1 juni zijn er dus 3 afvalsoorten niet meer welkom in de restafvalzakken van ondernemingen:

1. Harde plastic
2. Geëxpandeerd polystyreen (EPS) a.k.a. Piepschuim
3. Folie

De Vlaamse overheid nam deze beslissing omdat de drie bovengenoemde stoffen alle drie gerecycleerd kunnen worden en om de plasticverontreiniging een beetje in te perken. Hoe meer we apart kunnen recycleren, hoe beter voor het milieu is. Bedrijven moeten dit natuurlijk niet alleen doen, afvalverwerkers hebben de nodige zakken en containers om de nieuwe soorten apart te kunnen ophalen.

Ernstige gevolgen voor ‘wansorteerders’
Vlaanderen neemt zijn strijd met het afval serieus en zal zogezegde ‘wansorteerders’ beboeten indien het afval incorrect wordt gesorteerd. Het eindigt niet met een symbolische tik op de vingers. Ze hebben de inspectiediensten de opdracht gegeven streng toe te zien op het correct naleven van de nieuwe verstrengde maatregel. Zowel de afvalinzamelaar als het bedrijf dat het afval incorrect aanbood kunnen beboet worden met ernstige gevolgen van dien. Zo kunnen afvalinzamelaars bijvoorbeeld hun registratie verliezen.

21 afvalstromen: een opfrissing
1. Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
2. Folies
3. Recycleerbare harde kunststoffen

Deze drie moeten vanaf nu ook in een aparte zak of container, maar wat waren de overige 18 nu weer? Even een opfrissing:
4. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
5. Glas
6. Papier en karton
7. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
8. Groenafval
9. Textiel
10. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
11. Banden
12. Puin
13. Afgewerkte olie, zoals motorolie
14. Gevaarlijke afvalstoffen, zoals chemicaliën, pcb-houdende apparaten…
15. Asbest
16. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zoals oude koelkasten, diepvriezers…
17. Landbouwfolie
18. Batterijen en accu’s
19. PMD
20. Hout
21. Metaal

(VLAREMA art 4.3.2)