Top 5 best recyclerende landen

Klimaatinspanningen kwamen de laatste jaren veel hoger op de politieke agenda van landen over de hele wereld. Gelukkig maar. Overheden investeerden in duurzaamheid met recyclagecentra en voerden maatregelen in om inwoners duurzaam te doen leven. Dit zijn de 5 beste leerlingen van de klas: de 5 best recyclerende landen van de wereld.


5. België

Geloof het of niet, maar ons landje is wereldwijd de vijfde beste recycler. Met goede recyclers bedoelen we in deze lijst de landen die het grootste percentage van hun afval recycleren of composteren. België recycleert 55% van het geproduceerde afval. Dat is even veel als Taiwan, waarmee België de vijfde plaats moet delen.

De goede positie van België is mede te danken aan onze goede sorteergewoontes. Ons land zet al decennia lang in op afvalrecyclage met campagnes en maatregelen. Zo betaalt een Belg meer belastingen op afval dat moeilijker te recycleren is dan op afval dat makkelijk te recycleren is. Ook initiatieven als Diftar (gedifferentieerd tarief) dragen hun steentje bij aan onze goede recyclagescore.

Toch is er nog ruimte voor verbetering, want er zijn nog 4 landen in deze lijst die het nog beter doen.

 

4. Slovenië

Misschien nog een verrassing in de lijst: Slovenië. Met 58% van het afval gerecycleerd of gecomposteerd pakken de Slovenen de vierde plek.

Opvallend: in Slovenië wordt bijna geen afval verbrand. Slechts 1% van het geproduceerde afval wordt verwerkt in verbrandingsovens. In België is dat bijvoorbeeld 43%. Gelukkig wordt de warmte die vrij komt bij deze verbranding opgeslagen en omgezet in energie.

Waar Slovenië minder goed op scoort, is het storten van afval. 36% van het afval in Slovenië wordt gestort, en dus niet meteen verwerkt. Op dat vlak is Slovenië het slechts scorende land in de top 10.

 

3. Oostenrijk

Ook plaats drie is voor een Europees land. Oostenrijk recycleert of composteert net als Slovenië 58% van het geproduceerde afval, maar scoort veel beter op het verbranden en storten van afval.

35% van het afval in Oostenrijk wordt verbrand. Deze volledige 35% wordt verbrand met winning van energie. Slechts 4% van het afval wordt gestort. Vandaar dat Oostenrijk in deze lijst de bronzen medaille pakt.

 

2. Zuid-Korea

Het enige niet-Europese land in de top 5 van best recyclerende landen is Zuid-Korea. De Zuid-Koreanen doen het iets beter dan Oostenrijk en Slovenië. 59% van het afval wordt gerecycleerd. 24% van het afval wordt verbrand, bijna volledig met energiewinning. 16% wordt gestort.

Vooral de hoofdstad, Seoul, zette de afgelopen jaren grote stappen richting een duurzame samenleving. Onder meer door het invoeren van een chip- of stickersysteem voor de afvalophaling steeg het recyclagepercentage aanzienlijk.

Ook implementeerde Zuid-Korea een maatregel om voedselverspilling tegen te gaan. Zo worden voedseloverschotten apart opgehaald en per huishouden gewogen. Hoe meer voedsel een huishouden weggooit, hoe meer het betaalt. De opgehaalde voedseloverschotten worden gedroogd om als compost of dierenvoeder te gebruiken.

 

1. Duitsland

De nummer één recycler is Duistland. Onze buren staan bekend om hun innovatie en efficiëntie, zo ook in het afvalbeheer. Duitsland produceert jaarlijks zo’n 30 miljoen ton afval. Daarvan wordt maar liefst 65% gerecycleerd of gecomposteerd.

In Duistland wordt geen afval gestort op stortplaatsen. Wat niet gerecycleerd of gecomposteerd wordt, wordt verbrand. Het grootste deel van het afval dat verbrand wordt, wordt verbrand met energiewinning.

Waarom zijn Duitsers zo’n goede recyclers? Alles begint met het sorteren van afval. Duitsers zijn uitmuntende sorteerders. Afval gaat in de juiste afvalcontainer en dus ook naar de juiste recyclagetechniek. Het sorteersysteem in Duitsland lijkt erg hard op dat van België.

 

Nog een lange weg te gaan

Het best recyclerende land te wereld recycleert 65% van het geproduceerde afval. Er is dus duidelijk nog ruimte voor verbetering.

Met de constante ontwikkeling van nieuwe recyclagetechnieken kunnen we verwachten dat we over X aantal jaren naar de 80-90% zullen kunnen streven. Toch is het niet de technologie die bepaalt hoe goed een land recycleert. Alles begint bij de inwoners.

Recyclage start met goed sorteren: al het afval in de juiste container.