Fishing for Litter: Vissers ruimen zee op

Om de vervuiling van onze planeet tegen te gaan, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Met het project ‘Fishing for Litter’ dragen de vissers op zee een grote steen bij. Naast vis halen ze immers ook afval terug naar het vasteland.

Visserij is grote vervuiler

Al jarenlang belandt er heel wat afval van vissersboten in het water. Alledaags consumentenafval, maar ook ander afval als vislijnen en afgescheurde vissersnetten vervuilen de zeeën en oceanen. Steeds meer mensen begonnen dan ook met argusogen naar de visserij te kijken. Nu nemen de vissers dus het heft in eigen handen. Ze ondernemen zelf actie om de zeeën en oceanen proper te maken en te houden. Het project Fishing for Litter begon reeds 20 jaar geleden in Nederland. Toen staken 3 havens de koppen bij mekaar om iets aan de watervervuiling te doen.

Afval opvissen en meenemen

Vissers nemen grote afvalzakken mee op zee, waarin ze opgevist afval verzamelen. Deze zakken nemen ze mee aan wal, waar men het afval sorteert en klaar maakt voor recyclage. De vissersnetten worden dus niet alleen gebruikt om vis te vangen, maar ook om de zeebodem te ‘borstelen’. Bovendien willen de deelnemers van Fishing for Litter hiermee andere vissers bewust maken van het probleem en ze overtuigen om ook hun steentje bij te dragen.

Vrijwillige inspanning

De vissers die deelnemen aan Fishing for Litter doen dit volledig vrijwillig. Men neemt de afvalzakken mee op zee en verzamelen het opgeviste afval, zonder vergoeding. Fishing for Litter wordt erkend door de meeste grote internationale instanties voor de bescherming van de zee. Ook de Europese Commissie zet haar schouders mee onder het project.

Wie doet mee?

Voorlopig bestaat Fishing for Litter alleen in Europa. Enkele landen die meedoen zijn Nederland, Noorwegen, Ierland, Spanje, Griekenland en Duitsland. Verwacht wordt dat steeds meer (Europese) landen zich zullen aansluiten. Er zijn momenteel geen Belgische havens die de afvalzakken uitdelen of ontvangen. Wel werken we op andere manieren samen met Nederland binnen het project. Wij hopen alvast dat op korte termijn ook vanuit ons land vissersboten tonnen afval uit de zee halen!