Eerste hulp bij recycleren: weet jij nog wat de volgende symbolen betekenen?

Je hebt onderstaande symbolen ongetwijfeld al eens zien staan op een verpakking. Ze hebben allemaal iets te maken met sorteren, recycleren en milieu. Maar weet jij wat deze symbolen betekenen? Lammertyn.net zet ze nog eens voor jou op een rijtje.


Het Groene Punt-logo
Het Groene Punt-logo duidt aan dat het bedrijf dat dit product maakt, lid is van Fost Plus. Het bedrijf financiert daarmee het systeem van de selectieve inzameling en recyclage. Dat wil echter niet zeggen dat de verpakking waarop het symbool staat, gemaakt is van gerecycleerd materiaal. Het is ook zeker geen sorteerinstructie!


In de vuilnisbak werpen

Dit symbool betekent dat je de verpakking niet zomaar in de natuur of op de openbare weg mag laten rondslingeren. Je gooit deze verpakking dus best meteen in de vuilnisbak.


Statiegeld

Wanneer je dit symbool op een verpakking ziet, kan je de lege verpakking best terug naar de winkel brengen. Je krijgt er een kleine vergoeding voor en de verpakking kan later opnieuw gebruikt worden.


Type plastic
Deze symbolen geven aan uit welk soort plastic de verpakking is gemaakt. Het cijfer verwijst naar het type plastic.


Vrijgesteld van ecotaks
Dit icoon duidt aan dat het product is vrijgesteld van ecotaks. Dat wil echter niet zeggen dat het product milieuvriendelijk is. De producent heeft zich ertoe gezet producten te recycleren, waardoor hij een vrijstelling heeft kunnen bemachtigen.


Onderworpen aan ecotaks
Dit symbool is het omgekeerde van het vorige: het product is onderworpen aan de ecotaks.


Recycleerbaar

De drie groene pijlen geven aan dat het product recycleerbaar is. Een variant op dit kringloopsymbool is wanneer er een percentage zich in het midden van de pijlen bevindt. Het percentage geeft in dat geval weer uit hoeveel gerecycleerd materiaal het product is gemaakt.


Europees ecolabel
Het Europees ecolabel bevindt zich op producten die minder schadelijk zijn, zowel tijdens het vervaardigingproces als in het gebruik. Zoals de naam al aangeeft, wordt het symbool door de landen van de Europese Unie gebruikt.


Niet in de vuilnisbak werpen

Het laatste symbool geeft aan dat je het product niet in de vuilnisbak mag gooien. Je vindt het voornamelijk terug op batterijen, verfpotten, medicijnen en spaarlampen. Het afval moet bij het klein chemisch afval terechtkomen.


Er zijn dus veel symbolen en regels om je afval op de juiste en duurzaamste manier te verwerken. Wij maken je graag wegwijs bij het sorteren van je afval en het vergemakkelijken van je afvalbeheer. Geef een seintje en ontdek wat we voor jou kunnen doen!