De evolutie van afvalbeheer

We kennen hem allemaal wel, de afvalkalender waarop de wekelijkse ophaaldagen gepland staan. We kijken welke afvalfractie op welke dag wordt opgehaald en zetten ons afval dan buiten. Zo’n georganiseerd ophaalsysteem bestaat echter helemaal nog niet zo lang. Hoe pakte men dit vroeger dan aan? Wij blikken even voor jou terug.

Afvalbeheer in de 16e eeuw

Vanaf het moment dat de stedenvorming begon, rond de 16e eeuw, verzamelde men alle afval van de stad op één plek. Hygiënisch was dit niet, dus staken epidemieën al snel de kop op. Hygiëne werd steeds belangrijker in de samenleving. Steden voelden zich daarom genoodzaakt enkele regels in te voeren omtrent afvalverzameling. Er ontstonden geleidelijk aan rioleringsstelsels en reinigingssystemen van straten en pleinen. Verder begonnen steden met het meermaals per week ophalen van afval. De voorloper van ons gekende systeem was geboren.

Afvalbeheer tijdens en na de Wereldoorlogen

Rond de tijd van de Eerste en Tweede Wereldoorlog heerste er veel werkloosheid en schaarste. Om zuiniger te leven, hergebruikte en repareerde men zo veel mogelijk spullen, met als gevolg dat de totale hoeveelheid afval daalde. Recycleren was toen ook al noodzakelijk!

Afvalbeheer in tijden van massaconsumptie

Vervolgens verbeterde de kwaliteit van de reinigingsdienst alsmaar. Tv en reclame zorgden tevens voor een stijging van de consumptie. Massaconsumptie zorgde in sneltempo voor een opmars van plastic verpakkingen en elektrische apparaten. Dit leidde tot een overdaad aan afval. Men voerde dan ook een goed georganiseerde ophaaldienst in die het afval enkele keren per week ophaalde.

Het is rond deze tijd, in 1961, dat Lammertyn.net het levenslicht zag en met paard en kar de straten op ging om het afvalbeheer in goede banen te leiden.

 

Afvalbeheer vandaag

Dankzij de invoering van gemotoriseerde voertuigen, zoals veegmachines en grote vuilniswagens, verbeterde de afvalophaling en -verwerking enorm. Er kwam meer aandacht voor afvalscheiding, wat uiteindelijk leidde tot het ontstaan van het recyclagepark.

Vandaag de dag beschikken we over moderne voertuigen en systemen waardoor afvalbeheer erg efficiënt kan verlopen. Zelfs vanuit de zetel kan men een leging van de rolcontainer inplannen. Afvalbeheer heeft al een zeer lange weg afgelegd en heeft allicht nog een hele weg te gaan. Daarom blijven we bij Lammertyn.net innoveren om afvalbeheer zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken.

 

Al sinds 1961 maakt Lammertyn.net de evolutie van het afvalbeheer mee. Wil jij gebruik maken van onze efficiëntie en jarenlange ervaring? Neem dan zeker contact met ons op!