Afval in de wereld: 5 inzichten

België is een van de betere recyclers in vergelijking met andere landen. We recycleren een groot deel van ons afval en doen ons best om afval te sorteren voor verwerking. Jammer genoeg is dat lang niet overal ter wereld het geval. In dit artikel geven we je 5 inzichten over afval in de wereld. 

Oost-Azië en Oceanië produceren het meeste afval 
In absolute volumes produceren van alle regio’s landen in Oost-Azië en Oceanië het meeste afval. Deze landen, waaronder China en Japan, zorgen jaarlijks voor zo’n 468 miljoen ton afval. In Europa en Centraal Azië zitten we aan 392 miljoen ton afval per jaar. Het minste afval wordt vandaag geproduceerd in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daar wordt zo’n 129 miljoen ton afval per jaar geproduceerd. 

Afrika, Midden-Oosten en Zuid-Azië groeien sterk 
Experts maken zich vooral zorgen om Afrika (vooral Sub-Sahara-Afrika), het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Hier verwacht men een enorme stijging in afvalproductie. Tegen 2050 zal het afvalvolume verdubbeld tot zelfs verdrievoudigd zijn. Daarenboven staan deze regio’s vandaag niet bekend om hun afvalmanagement. Het overgrote deel van het geproduceerde afval wordt gedumpt of verbrand. 

Landen met lage inkomens verzamelen minder afval 
In landen waar de inkomens lager liggen wordt minder afval opgehaald en gesorteerd. Hoe hoger het gemiddelde inkomen van een land, hoe meer afval er wordt verzameld. In landen met lage inkomens, bijvoorbeeld in Sub-Sahara-Afrika, verzamelt men iets minder dan 50% van het afval in de steden. Gaan we iets verder weg van de steden, zien we dat percentage pijlsnel dalen. In regio’s met een hoog inkomen, zoals Europa, Noord-Amerika en Centraal-Azië, haalt men minstens 90% van het afval op. 

Regio’s met lage inkomens hebben minder recycleerbaar afval 
Nog een verschil tussen regio’s met hoge en lage inkomens zijn de afvalsoorten, waaruit de volledige afvalberg bestaat. In rijkere regio’s zien we vooral droog, vaak recycleerbaar afval. In regio’s met lagere inkomens bestaat de afvalberg vooral uit voedsel en groenafval. Slechts 20% van het afval zou hier gerecycleerd kunnen worden. Wereldwijd bestaat de afvalberg voor 44% uit voedsel en groenafval, voor 17% uit papier en karton en voor 12% uit plastic. De rest van de afvalberg bestaat uit glas (5%), metaal (4%), rubber en leder (2%), hout (2%) en andere (14%). 

We recycleren en composteren 19% van ons afval 
Bijna een vijfde van de globale afvalberg wordt gerecycleerd of gecomposteerd. Dat is al heel wat, maar het kan ook nog heel wat beter. Maar liefst 33% van ons afval wordt gedumpt en 11% wordt verbrand. Vooral in landen met lage inkomens dumpt men afval ongecontroleerd. Afval verbranden gebeurt dan weer vooral in rijkere landen. 

Ten slotte is er geen rechtstreeks verband tussen technologische ontwikkelingen en een goed afvalmanagement. Innovatieve machines en methodes kunnen afvalmanagement wel gemakkelijker maken, maar de sleutel ligt bij de overheden en mensen zelf.