#17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe mondiale partnerschappen. Lammertyn.net draagt hier aan bij middels:

  • Uitbesteden opdrachten aan collegabedrijven;
  • IBN; (re)integratietrajecten + kerstpakketten
  • Diverse netwerken