#11. Duurzame steden en gemeenschappen

Verstedelijking neemt sneller toe dan ooit tevoren: meer dan de helft van de wereldbevolking woont inmiddels in een stad. Maar hoewel steden bijdragen aan werkgelegenheid en economische groei, gaat de snelle verstedelijking wereldwijd hand in hand met enorme uitdagingen zoals tekort aan geschikte huisvesting, toegenomen luchtvervuiling en gebrekkige basisfaciliteiten en infrastructuur. Lammertyn.net draagt hier aan bij middels:

  • Duurzame vloot; met onder andere Euro 6 + elektrisch voertuig
  • Stimuleren thuiswerken
  • Efficiëntere routes door optimalisaties
  • Duurzame gebouwen