Lid van...

Aandacht voor kwaliteit en milieu

Lammertyn.net is een erkende afvalinzamelaar. Om afvalstoffen te vervoeren is immers een registratie nodig. Om op de hoogte te blijven van alle regelgevingen is Lammertyn.net lid van onderstaande organisaties.

GO4CIRCLE vzw is dé bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking (www.go4circle.be) en vertegenwoordigt 220 bedrijven die ondernemingen in tal van sectoren helpen om hun productieprocessen fundamenteel te veranderen en de overstap naar een circulaire economie te maken. Maar ook bedrijven die vanuit een circulaire visie materialen en goederen produceren. Samen stellen deze bedrijven ongeveer 8000 mensen tewerk en realiseren ze een jaarlijkse omzet van 2,8 miljard euro.

VAL-I-PAC werd opgericht in 1997 op initiatief van de Belgische economische wereld en heeft als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en coördineren.
Waarom?

Het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval wordt in België sinds 1997 vastgelegd in een Samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten. Dit akkoord legt bedrijven die verpakkingen op de markt brengen bepaalde voorwaarden op.