Huis-aan-huis ophaling

Ophaling van PMD, restafval, … voor particulier en gemeente

Lammertyn.net biedt een ruim aanbod voor de huis-aan huis ophaling van bijna alle fracties.

Huisvuil:
– in minicontainers, met of zonder chip

Met chip = DIFTAR:
Identificatie en weging van de container door onze voertuigen met geïjkte dynamische containerbeladingen, waarna de burger een factuur ontvangt van intercommunale of gemeente. De gegevens worden opgeslagen in een centrale boordcomputer en daarna op het kantoor verwerkt en doorgestuurd naar de bevoegde diensten.

Met strip = DIFTAR:
De burger koopt in een winkel een strip voor een bepaalde waarde en plakt die rond het handvat van de aangeboden container, indien er geen strip rond hangt wordt de container geweigerd.

– in zakken

GFT
Ook in minicontainers zoals bij huisvuil of in zakken, maar dan composteerbaar.

Grof vuil
Wordt meestal selectief opgehaald huis-aan huis,ttz afzonderlijk rest, hout en metaal en soms wit-en bruingoed. Grof vuil kan ook op afroep, burger belt naar een centrale dienst die alle adressen verzamelt. Deze worden dan elektronisch verstuurd en verwerkt in een inzamelronde die vastligt op de kalender.

PMD
Altijd in zakken, enkel scholen gebruiken containers PMD-zakken met verkeerde inhoud worden altijd geweigerd.

Glas
Altijd in kratten, soms voorziet de intercommunale of gemeente een krat zodat het straatbeeld niet ontsierd wordt door allerhande kratten. Deze krat is ook meestal zodanig uitverkoren dat ze gemakkelijk te hanteren is voor onze laders.

Papier en karton
Altijd in papier dozen of vastgebonden met een natuurkoord.

Snoeihout en kerstbomen
Afhankelijk van bestuur wordt de hoeveelheid beperkt tot bv 5 m³.